Werken bij OverKop

Wie vind je in OverKop?

09/06/2020

Alle personeelsleden die bij OverKop Gent werken zijn nog actief werkzaam in een andere organisatie , de ' moederorganisatie '.
Als overkop Gent/Huis voor jongeren vinden we de verbondenheid met deze andere organisaties  heel belangrijk. Op deze manier blijven de collega’s hun expertise van hun eigen moederorganisatie behouden en kunnen ze die inzetten voor onze jongeren. Dankzij deze nauwe band kunnen we ook jongeren gemakkelijker helpen de weg te vinden naar de juiste organisatie. Ons team wordt voortdurend versterkt door verschillende enthousiaste vrijwilligers

Momenteel zijn er geen op openstaande vacatures.