De missie van OverKop Gent

Wat doet OverKop?

24/05/2020

Missie van OverKop Gent

Het Huis voor Jongeren beoogt een innovatieve, toegankelijke, verbindende en participatieve ontmoetingsplek te zijn voor jongeren van 12 tot 25 jaar gericht op de promotie van hun geestelijke gezondheid en mentaal welbevinden door informatie, vorming, peerswerking, zelfontwikkeling en zelfzorg en waar laagdrempelige, intersectorale en multidisciplinaire hulpverlening wordt geboden op een geïntegreerde manier. De werking krijgt met andere woorden vorm vanuit een proportioneel universeel kader.