De ontstaansreden van OverKop Gent

Wat doet OverKop?

06/01/2020

Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat ongeveer 30%van de jongeren met psychische problemen te kampen heeft, waarvan slechts een klein deel naar de hulpverlening stapt. De adolescentie en jongvolwassenheid is een gevoelige periode voor het ontstaan van vaak ernstige psychische problemen zoals eetstoornissen, psychoses, middelengebruik, suïcidaliteit,...of het verergeren van reeds bestaande problemen.


Het overgrote deel van de geestelijke gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd ontstaat tussen 10 en 20 jaar.
Daarom is het zo belangrijk dat jongeren tijdig al hun vragen kwijt kunnen en geestelijke gezondheid bespreekbaar vinden. Vanuit deze bevindingen heeft Huis voor Jongeren vzw 4 noden gedetecteerd waarop de werking inspeelt.

 

  1. De nood aan gemakkelijk bereikbare, overzichtelijk en toegankelijke hulpverlening voor jongeren.
  2. De nood bij jongeren aan ondersteuning in welbevinden en positief zelfbeeld.
  3. De nood aan sociale cohesie en sociaal contact.
  4. De nood aan verbinding in sectoren van welzijn, onderwijs en geestelijke gezondheidszorg.