De visie van OverKop Gent

Wat doet OverKop?

10/01/2020

VISIE

Het OverKop-Kompas

In deze kernwaarden willen we uitblinken. 

  • Participatief: OverKop is er door jongeren en voor jongeren
  • Toegankelijkheid: OverKop is op maat van jongeren
  • Verbinden en integreren: OverKop verbindt en versterkt de kwaliteiten en het aanbod van organisaties en personen
  • Innoveren: OverKop blijft vernieuwen met dank aan de jongeren
  • Destigmatiseren: OverKop maakt mentaal welbevinden bespreekbaar

“Wanneer er in OverKop Gent beslissingen worden genomen, dan worden deze steeds afgetoetst aan deze 5 kompaswaarden.”

 

OverKop is een plek door en voor jongeren

Enkel wanneer geestelijke gezondheidszorg mee vorm krijgt door jongeren, zal die op maat van jongeren zijn. We geloven er heel sterk in dat  de stem van de jongeren cruciaal is tot het welslagen van OverKop. Enkel door jongeren mee aan het roer te nemen, kunnen we mentaal welbevinden bespreekbaar maken en hulp zoeken normaliseren. De kracht van jongeren inzetten ten bate van andere jongeren, daar gaan we voor.

"OverKop geeft jongeren een stem als het over mentaal welbevinden gaat."

 

De kracht van OverKop zit in de ontmoeting

OverKop Gent heeft als grote opdracht om welzijn en veerkracht te stimuleren via ontmoeting. De kracht van het huis situeert zich binnen deze ontmoeting.

"Op een ongedwongen manier kunnen jongeren in OverKop steeds terecht bij elkaar en bij de medewerkers."

OverKop Gent zet hierbij in op echt face to face contact in een fysiek toegankelijk huis. Ook off-line staan we voor presentie van de OverKoppers. Aanwezig zijn en blijven bij wie dat wil, is een centraal begrip voor onze medewerkers en vrijwilligers. Maar ook voor de jongeren onder elkaar.

 

OverKop Gent is geen nieuwe organisatie, het is een vernieuwde samenwerking

OverKop Gent wil een plek zijn waar organisaties en mensen geprikkeld worden om te gaan samenwerken. OverKop Gent bundelt expertise van bestaande organisaties. De werking van OverKop Gent is complementair met de werkingen van bestaande initiatieven. In OverKop vindt een bijzonder ontmoeting plaats tussen hulpverlening en jeugdwerk. Deze beide energieën versterken en inspireren elkaar in de eigen-wijze OverKop -methode.

"Een open plek waar iedereen welkom is. Geen enkele vraag is te groot of te klein"

OverKop is een open Huis waar iedereen die het mentaal welbevinden van jongeren bezielt een plek kan krijgen. De herkenbare plek waar jongeren zich thuis voelen, stellen we open voor het ruime aanbod dat er in Gent is. OverKop wil een steentje bijdragen om dit aanbod te verbinden en mee te ontsluiten naar alle Gentenaars en Gentgebruikers tussen 12 en 25 jaar. In OverKop Gent geloven we heel sterk in kruisbestuiving van kennis, talenten, interesses en enthousiasme. Door samenwerking te stimuleren willen we elkaar inspireren. 

" Zoek je een labo-plek voor een inspirerend en vernieuwend initiatief dat mentaal welbevinden van jongeren kan ondersteunen, dan ben je bij OverKop aan het juiste adres"

OverKop Gent biedt ook ruimte aan innovatieve projecten, en juicht dit extra toe als die ontstaan in de hoofden van jongeren zelf. Bovendien hopen we hierdoor jongeren en aanbod dichter bij elkaar te brengen.

OverKop Gent wordt gesteund door zijn directe partners en door Vlaanderen, Stad Gent en het Rode Neuzenfonds.
OverKop zet zich in om een aantal ambities van zijn partners in praktijk te brengen.