On The Road

Wat doet OverKop?

23/02/2022

Sterker op school

We komen per bakfiets aan bij jouw school (in Gent) en rollen ons Mobiel OverKopSalon uit. Ons team bestaande uit professionele begeleiders, vrijwilligers en/of jongeren gaat daar in ontmoeting met de leerlingen tijdens de middagpauze via Radio OverKop en laat de jongere op een speelse en laagdrempelige manier kennis maken met onze werking en onze activiteiten.
 
Voorafgaand aan ons Mobiel OverKopSalon bieden wij per school activiteiten/vormingen aan voor 2 klassen. Ons activiteiten- en vormingsaanbod in de voormiddag maakt mentale moeilijkheden bespreekbaar, stimuleert ontmoeting, maakt jongeren wegwijs in de hulpverlening en reikt tools aan om hun veerkracht te trainen. Hieronder vind u een overzicht van al onze activiteiten/vormingen die u kan inplannen voor uw leerlingen.
Met dit mobiele aanbod trachten we de drempels in de hulpverlening nog meer te verlagen en zetten wij zo de stap naar de jongeren.

 Info

  • Gratis project
  • Gefocust op: leerlingen
  • Geschikt voor:  buitengewoon onderwijs
  • Geschikt voor: middelbaar onderwijs
  • Periode: eind september tot begin juni
  • Tijdsduur sessie: Start met aankondiging en kennismaking tijdens de 10u speeltijd. Vervolgens 2 of 3 klassen die de gekozen vorming krijgen (2 lesuren) en afsluitend ons Mobiel OverKopSalon en Radio OverKop voor alle leerlingen op de speelplaats tijdens de middagpauze.
  • Minimum aantal deelnemers: 6
  • Maximum aantal deelnemers: 20

Vormingen

Hieronder een overzicht van al onze vormingen:

HOTSPOT: Hotspot is een ‘serious game/escaperoom’ waarbij jongeren op een leuke, interactieve manier kennis maken met Gentse sociale organisaties. Ze komen spelenderwijs te weten waar ze terecht kunnen met een (hulp)vraag.

MentalToolGame: De leerlingen worden tijdens deze vorming uitgedaagd om na te denken waar hun persoonlijke sterktes, steunfiguren en helpende activiteiten liggen om sterker te worden als individu en als groep.  

Lesmap Warme William: Deze lesmap biedt leerlingen (in)zicht op de eigenschappen van een (h)echte vriendschapsrelatie en daagt hen uit bestaande vriendschapsrelaties uit te diepen! Via tips en tricks leren de leerlingen elkaar een veilige plek bieden waar ze hun kwetsbaarheid kunnen en mogen delen.

MACHTIG: Een aanbod geschikt voor jongeren die moeilijk te bereiken of motiveren zijn voor meer verbale werkvormen. Via onder andere gevechtstechnieken, expressieve werkmethodieken helpen we jongeren zich meer bewust te worden van hun kwaliteiten en ze te waarderen.

Alcohol, drugs, gamen en/of gokken: Alcohol en andere drugs, gamen en gokken maken op bijzondere wijze deel uit van de leefwereld van jongeren. Wat doet dat met hun, hoe kunnen ze hier zelf met omgaan en hoe kunnen ze er zijn voor anderen in hun omgeving.  Dit alles en meer wordt samen met CGG Eclips uitgespit tijdens deze vorming.

 

Praktisch

Ons aanbod is enkel en alleen voor Gentse Scholen.

We arriveren om 9u30 om ons te installeren op de speelplaats of grote binnenruimte (bij slecht weer) en om de 2 gekozen vormingen klaar te zetten.

In de mate van het mogelijke hebben we toegang nodig tot een wifi-netwerk, zowel op de speelplaats als in de ruimtes voor de vormingen.

Voor onze vormingen hebben wij een ruimte nodig waar we ons makkelijk met een volledige klas kunnen bewegen en waar er wat lawaai gemaakt mag worden.

Voor de vormingen Drugs & Alcohol, Lesmap Warme William en de MentalToolGame hadden we graag de mogelijkheid gehad om te kunnen projecteren en het geluid te versterken.

Bij alle vormingen vinden wij het belangrijk dat een leerkracht deelneemt aan de vorming samen met de leerlingen.

Inschrijven kan via volgende link: https://sterkeropschool.tickoweb.be/