Twee pijlers van OverKop Gent

Wat doet OverKop?

24/05/2020

Pijler jongeren

Jongeren kunnen elkaar en hulpverleners ontmoeten op een laagdrempelige manier. We bieden hiervoor 5 type activiteiten aan.
Preventie, activering en participatie streven wij binnen deze 5 type-activiteiten als gemeenschappelijke doelstellingen/basiswaarden na.

Het is onze grote droom om de kracht van peers in te zetten bij deze 5 type activiteiten. We geloven er heel erg in dat jongeren elkaar wederzijds kunnen versterken. 

 

1. Chillen en ontmoeten                 

OverKop stimuleert ontmoeting en verbinding
OverKop biedt  een rust-plek
OverKop bevordert  lotgenoten-contact en erkenning
OverKop sleutelt aan eenzaamheid

2. Workshops vrije tijd & cultuur 

OverKop reikt  ontspanning aan en biedt een uitlaatklep
OverKop verkent talenten en interesses
OverKop helpt je zelfkennis te verhogen
OverKop stimuleert ongedwongen ontmoeting met het team en elkaar, waardoor je tijd krijgt om vertrouwen op te bouwen
OverKop verkent met jou vrije tijd, cultuur, ontspanning, hobby's in de Stad

3. Workshops welbevinden 

OverKop onderzoekt met jou tips and tricks rond zelfzorg
OverKop leert je spelenderwijs samen de sociale kaart kennen en verlaagt zo de drempel andere hulpverlening.
OverKop stimuleert om thema’s bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.
OverKop biedt een plek om vragen te leren stellen
OverKop biedt psycho- educatie rond de thema’s die jongeren zelf aanbrengen OverKop stimuleert  Ownership/Veerkracht/Zelfvertrouwen/Empowerment/Zelfstandigheid 

 4. Hulpverlening   

OverKop is een rustpunt 
OverKop is een plek om opnieuw op adem te komen en terug naar buiten te gaan 
OverKop doet aan vraagverheldering 
OverKop laat jongeren stil staan bij welke hulpverlening ze zouden kunnen gebruiken en hoe ze daar naartoe kunnen gaan                                                                                                  

5. Op stap uit OverKop 

OverKop stimuleert om de Stad en zijn vrije tijd-, cultuur-, sport-aanbod te ontdekken
OverKop stimuleert ontmoeting met andere jongeren in de Stad 
OverKop stimuleert om andere hulpverlenende organisaties in de Stad te ontdekken. 
OverKop stimuleert om de openbare ruimte in de Stad te ontdekken. 
OverKop versterkt om kennis te maken met een aanbod in de Stad waar het soms moeilijk is om uit eigen beweging te geraken

 

Pijler HUB voor organisaties

Door face-to-face contact tussen mensen die met en voor de jongeren werken in het huis wordt de samenwerking gestimuleerd en geoptimaliseerd.
OverKop is een HUB voor allerhande initiatieven gericht op jongeren en veerkracht.

 

OverKop is een open Huis waar iedereen die het mentaal welbevinden van jongeren bezielt een plek kan krijgen.

 

HUB in OverKop heeft verschillende betekenissen:

1) OverKop is een samenwerking van verschillende partnerorganisaties die samen een team vormen

2) partnerorganisaties kunnen hun aanbod naar OverKop delokaliseren om zo de toegankelijkheid en vermaatschappelijking te bevorderen

3) organisaties die zich inzetten voor de veerkracht van jongeren kunnen gebruik maken van de locatie van OverKop om een aanbod te doen naar jongeren. Je hoeft hiervoor niet in de OverKop-werking mee te draaien.

4) OverKop zet expertise en aanbod van andere organisaties in voor OverKop jongeren.

4) organisaties die zich inzetten voor de veerkracht van jongeren kunnen met hun team gebruik maken van de locatie van OverKop. Op die manier kunnen ze hun medewerkers kennis laten maken met OverKop.

5) OverKop deelt zijn expertise aan andere organisaties door het geven van vormingen, rondleidingen, ...

6) OverKop zet zijn werking, netwerk, locatie in zodat organisaties hun expertise kunnen delen naar andere teams

 

OverKop Gent biedt in het bijzonder ruimte aan innovatieve projecten, en juicht dit extra toe als die ontstaan in de hoofden van jongeren zelf.

Heb je een idee  of voorstel tot samenwerking? Aarzel niet om ons te contacteren.