LUCA Tekenateliers

Nieuws

14/03/2023

 

Ines en Soetkin van LUCA School of Arts zullen ons deze maand een andere beeldtaal doen spreken. Aan de hand van drie tekenateliers delen, leren en creëren we samen in de beeldende kunsten.

 

13 maart: Teken & ontmoet

Kennismaking en de start van het kunstproject onder begeleiding van Soetkin en Ines. Al tekenend gaan we samen aan de slag met het thema OverKop. Wie wil mag z’n eigen kunstwerken met de groep delen.

13 maart

 

21 maart: Portrettekenen 

Portrettekenen met nieuwe tekentechnieken; Al tekenend bekijk je elkaar vanuit een andere invalshoek en leer je elkaar beter kennen. 

21 maart

 

27 maart: Collage

Het collectief creëren staat centraal vandaag. Dit betekent dat we als groep beeldende kunst maken. Het accent wordt gelegd op communicatie vanuit je eigen en onze gezamenlijke beeldtaal. Samen staan we sterk!

27 maart

­