Vrijwilliger worden in 5 stappen

Wie vind je in OverKop?

26/06/2019

Je hebt er zin in. Dat is duidelijk. Via het stappenplan hieronder, kan je binnenkort waarschijnlijk al aan de slag. Go!

1.
Mail je gegevens naar gent@overkop.be

2.
We nodigen je uit voor een gezellige babbel. Je krijg informatie over OverKopĀ Gent en OverKop leert jouw kwaliteiten als vrijwilliger kennen. We stemmen de verwachtingen van beide kanten op elkaar af.

3.
We plannen meeloopmomenten in. Je krijgt een OverKopper toegewezen die je die dag zal mee nemen in het reilen en zeilen vanĀ OverKop. Nadien overlopen we even hoe dit voor jou geweest is.

4.
Wij bieden jou gratis opleiding aan. Professionele lesgevers geven vorming over gesprek- en luistervaardig. Andere vormingen worden georganiseerd volgens de noden van de vrijwilligers.

5.
Je bent - als alles goed verlopen is en je er zelf klaar voor bent - vrijwilliger bij OverKop. Hoera!